24-ரமணர் வாழ்வில் 100 சுவையான நிகழ்ச்சிகள்…


ஒரு அன்பர் பகவானிடம் தங்கள் அருளால் தான் நான் வேண்டிக் கொண்டது நிறைவேறிற்று என்று பலவாறு பகவானை துதித்து விட்டுச் சென்றார். அவர் சென்றபின் பகவான், நாளைக்கே மற்றொருவர் அவர் எண்ணியது நிறைவேறாவிட்டால் பகவான் அருள்புரியவில்லை என்று என்னைக் குறைகூறுவார்! இதெல்லாம் அவரவரது பூர்வகர்ம பலனேயாகும்!” என்றார்!

அவரவர் ப்ராப்தம் பிரகாரம் அதற்கானவன் ஆங்காங்கு இருந்து ஆட்டுவிப்பான். நடவாதது என் முயற்சிக்கினும் நடவாது, நடப்பது என் தடை செய்யினும் நில்லாது, இதுவே திண்ணம். ஆதலின் மௌனமாக இருக்கை நன்று” என்று உபதேசித்த குரு அல்லவா பகவான்!

ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ ரமணாய!!

Welcome to Arunachala Live!

Ramanar_1000

இந்தப் புத்தகம் பற்றி அரவிந்த் சுவாமிநாதன் கூறுகிறார்…

இது கேள்வி – பதில் தொகுப்பல்ல. அவரது வாழ்க்கைச் சம்பவங்களின் தொகுப்பு. அதில் கேள்வி – பதில்களும் அடக்கம்.

இதற்கு முகப்போவியம் வரைந்திருப்பவர் நண்பர் மணியம் செல்வன்.

நூல் கிடைக்குமிடம் :

சூரியன் பதிப்பகம்
229, கச்சேரி ரோடு,
மயிலாப்பூர், சென்னை – 600004
தொலைபேசி : 044-42209191

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s