13-என்னை நான் சந்தித்தேன் – ராஜேஷ் குமார்


–நன்றி கவிஞர் ஏகலைவன்

Advertisements

2 thoughts on “13-என்னை நான் சந்தித்தேன் – ராஜேஷ் குமார்

  1. Cuddalore Ramji October 13, 2015 at 11:58 AM Reply

    மிக அருமையான நடை, படிக்கும் போது உற்சாகம் ஏற்படுகிறது. தினம் முதல் வேலையே இதை படிப்பதுதான்

    • BaalHanuman October 13, 2015 at 11:07 PM Reply

      நன்றி ராம்ஜி சார். தொடர்ந்து படியுங்கள்…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s