2.3 ஜய ஜய மஹாவீர! – வேளுக்குடி ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் (ராமநவமி: 28.03.2015)


FullSizeRender (49)

சீதையும் ராமனும் பஞ்சவடியில் இருந்தபோது சூர்ப்பனகை சீதையைக் கொல்லப்பார்க்க, உடனே லக்ஷ்மணன் அவள் காது – மூக்குகளை அறுத்தான். பழி தீர்ப்பதற்காக அவளுடன் பிறந்தவர்களான கரன், தூஷணன் ஆகியோர் 14,000 அரக்கர்களோடு வந்து எதிர்த்தனர். ராமன் தனியாகப் போரிட்டான். ஒருவனாகப் போரிட்ட ராமன் தனது வேகத்தைக் கூட்டக்கூட்ட இருவராய், மூவரை, பல உருவங்களோடும் போரிட்டது போல் புழுதி கிளம்பியது. ராமன் ஒருவனாக தர்மவழியில் பூமியில் நின்று, நேர்மையோடு போரிட்டான்; ஆனால் அரக்கர்கள் பலராக, அதர்மவழியில், ஆகாயத்திலிருந்து, நேர்மையின்றிப் போரிட்டனர். ஆனாலும் அவர்கள் அனைவரையும் ஒரு மணி நேரத்துக்குள் அழித்து, திருமேனியில் ரத்தம் சொட்டச்சொட்ட மஹாவீரனாக ராமன் நிற்பதைக்கண்ட சீதை உடனே ஓடிவந்து அவனைத் தழுவிக் கொண்டாள்.

ஒரு வீரனைத்தான் எந்தப் பெண்ணும் விரும்புவாள். எந்தப் போர்க்களத்திலும் மனம் கலங்காமல் செயல்படுவதுதான் வீர்யம்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s