2.2 ராமன் – விராமன் – வேளுக்குடி ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் (ராமநவமி: 28.03.2015)


FullSizeRender (48)

விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தில் “ராம: விராம:” என்னும் இடத்தில் விராமம் என்றால் “ஒய்வு” என்று பொருள். அதாவது இராமன் போருக்கு வந்தால் மற்ற தெய்வங்களால் கொடுக்கப்பட்ட வரம் ஒய்வு பெற வேண்டியதுதான். ராவணன் பெற்ற இறவாமை வரம் ராமன் எதிரில் பயனற்றதாகி ஒய்வு பெற்றதாலேயே ராவணன் மாளநேரிட்டது! ராவணனின் பெரும் சேனையான மூல பலத்தை இராமன் அழித்த அன்று அவனது சொல்லொணா வீரம் வெளிப்பட்டது. ஒரு கவி பாடுகிறார்: “ஆனை ஆயிரம், தேர் பதினாயிரம், அடல் பரி ஒரு கோடி, சேனை காவலர் ஆயிரம்” என்று! இத்தனை வீரர்கள் அழிந்தால் என்ன நேரும்? போர்க்களத்தில் தலையிழந்த வீரரது உடல் அரை உயிருடன் எழுந்து ஆடும். அப்படி ஆயிரம் தலையற்ற உடல்கள் ஆடினால் இராமனின் வில்லில் கட்டப்பட்டிருக்கும் மணி “கணீல்” என ஒரு முறை ஒலிக்கும். அந்த மணி சுமார் மூன்று மணி நேரம் விடாமல் ஒலித்ததாம்! கணக்குப் போட்டுப் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்!

பலரும் சாதுக்களாக இருப்பர், வீரம் இல்லாதபடியால்! அனால் தீயவர்களிடத்தில் வீரனாகவும், நல்லவர்களிடத்தில் சாதுவாகவும் இருக்கவேண்டும் இராமபிரானைப்போல்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s