2.1 பகைவரும் மதிக்கும் வீரம் – வேளுக்குடி ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் (ராமநவமி: 28.03.2015)


FullSizeRender (47)

வால்மீகி “ஸத்ரோ: ப்ரக் யாத வீர்யஸ்ய ரஞ்ஜநீயஸ்ய விக்ரமை:” (பகைவர்களையும் ஈர்க்கும் புகழ்பெற்ற வீரமும் பராக்ரமும் கொண்டவன் ஸ்ரீராமன்) என்கிறார். ஸ்ரீராமனுக்கும் ராவணனுக்கும் கடும் போர் நடந்து வந்தது. ஒரு நாள், ராமனின் பாணங்களால் அடிபட்டு ஆயுதங்கள், கவசம், தேர் முதலிய அனைத்தையும் இழந்து ராவணன் நிற்க, அவன் செய்த குற்றங்களை எண்ணி உடனே அவனைக் கொல்ல வேண்டிய ராமன், கடைசி முறையாக அவன் சரண் அடைய ஒரு வாய்ப்புக் கொடுப்போம் என்றெண்ணி “இன்று போய் நாளை தேறி வா” என்று அனுப்பி வைத்தார். இப்பண்பு விவேகத்தோடு கூடிய நிகரற்ற வீரமா? ஜீவராசிகளிடம் கருணையா? குற்றங்களுக்கு மன்னிப்பா? எது என்று கூற முடியாத அளவு உன்னதமானது. வீரனான ராவணனை இக்குணம் வியக்கவும் புகழவும் வைத்தாலும், விவேகமில்லாதபடியால் திருந்த மறுத்து மாண்டான்.

வெட்டுவது மட்டும் வீரமல்ல. விட்டுக் கொடுப்பதும் வீரமே!

வீர்யவான் – சிறிதும் அச்சமில்லாத வீரம் உடையவர், சிறிதும் மனத் தளர்ச்சி அற்றவர்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s