1.3 குகனோடும், விபீடணனோடும் தோழமை – வேளுக்குடி ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் (ராமநவமி: 28.03.2015)


FullSizeRender (46)

ஸ்ரீராமபிரான் நாடு துறந்து காட்டை அடைந்தபோது முதலில் கங்கைக்கரையில் உள்ள ஸ்ருங்கிபேரபுரம் எனும் ஊரை அடைந்தார். அங்கு வேடர் தலைவனாய் இருந்த படகோட்டியான குகன் அறிவிலும் ஒழுக்கத்திலும் உயர்ந்தவனாக இல்லாவிடினும் உள்ளன்போடு தேன், தினைமாவு, கனிகள் ஆகியவற்றை இராமனுக்கு சமர்ப்பித்தான். ஸ்ரீராமன் சக்கரவர்த்தித் திருமகனாக இருப்பினும் ஒரு வேடனான குகனை ஏற்று, அவனுடைய பக்தியை மெச்சி, தனக்கு உற்ற தோழனாகவும் உடன் பிறந்த தம்பியாகவும் கொண்டு, அன்போடு கலந்து மகிழ்ந்தார். இதேபோல் குரங்கான ஸுக்ரீவனையும், தன் மனைவியைப் பிரித்த கொடியவனான ராவணன் தம்பியான அரக்கன் விபீஷணனையும், தனக்குத் தம்பியாக ஏற்று, தனது உடன் பிறந்தோர் அறுவர் என அறிவித்தார்.

“குகனோடும் ஐவரானோம் முன்பு; பின் குன்று சூழ்வான் மகனொடும் அறுவரானோம்; அகனமர் காதல் ஐய! நின்னோடும் எழுவரானோம்” என்று இராமன் விபீஷணனிடம் உளமுருக உரைப்பதை கம்பர் விவரிக்கிறார்.

ஒருவனது உடலையும் உடையையும் கொண்டு மதிப்பிடாமல் இராமனைப் போல் அவனது நல்ல உள்ளத்தையே நோக்க வேண்டும்.

கருத்து: பிறப்பு, கல்வி, செல்வம், மற்றும் அழகு ஆகியவற்றைப் பார்த்து யாரையும் எடைபோடாமல், அவர்களது உயர்ந்த உள்ளத்தைப் பார்த்து இனிமையாகப் பழகுவதே சௌசீல்யம் எனும் சிறந்த பண்பு.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s