1.2 நாடு புகழும் பரிசு – ஸ்ரீ வேளுக்குடி கிருஷ்ணன் (ராமநவமி: 28.03.2015)


SriRamaninPaathaiyil_2

ஸ்ரீராமனுக்குச் சளைத்தவளா சீதாப்பிராட்டி ? அயோத்தி அரண்மனையில் ஸ்ரீராம பட்டாபிஷேகம் நடக்கிறது. அப்போது ‘அரியணை அனுமன் தாங்க அங்கதன் உடைவாள் ஏந்த…‘ என்று கம்பர் வர்ணித்தபடி அனைவரும் ஆவலுடன் தொண்டாற்றினர். அனுமன் சிங்காதனத்திலிருந்து சற்றுத் தொலைவில் இருந்தார். அவர் தனக்குச் செய்த பேருதவியை நினைத்த சீதை அவருக்கு இந்த சமயத்தில் ஏதாவது பரிசளிக்க வேண்டும் என்ற உறுதி கொண்டு, இந்திரன் தனக்கு அனுப்பியிருந்த முத்து மாலையைக் கைகளில் ஏந்திக் கொண்டு தன் அரியாசனத்திலிருந்து எழுந்து பல அடிகள் நடந்து வந்து அனுமனை அணுகி, ராமனிடம் கண் ஜாடையால் அனுமதி பெற்று, அனைவரும் வியக்க அனுமனுக்குப் பரிசாக அளித்தாள்.  ஒரு ராணி தன் தொண்டன் இருக்குமிடம் சென்று பரிசளித்துப் பார்த்திருக்கிறோமா? யாருக்கும் மதிப்பளித்துப் பழகுவதே சௌசீல்யம்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s