எழுத்தாளர் சுஜாதா பற்றி இயக்குனர் ஷங்கர்…


https://balhanuman.files.wordpress.com/2010/10/shankar.jpg?w=276

உங்களுக்கு நேரம் இருந்தால் முழுமையாகப் பாருங்கள்.

அல்லது at least

6:58 முதல் 7:35 வரை

மற்றும்

12:45 முதல் 15:22 வரை

இயக்குனர் ஷங்கர் நமது சுஜாதாவைப் பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்று கண்டிப்பாகப் பாருங்கள்…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s