7-மகா பெரியவா – அனுபவங்கள் ஆயிரம்


Periyavaa5

காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் மூவரும் சாதுர்மாஸ்ய விரதத்தை கர்நாடகாவில் உள்ள கர்நூலில் மேற்கொண்ட போது ஒரு நிகழ்ச்சி.  ஆச்சார்ய புருஷர்களுக்கு கிணற்று நீர் வழங்கப் பல இடங்களில்  தோண்டினார்கள்.

பாறை தான்.

பரமாச்சார்யாள் தன் குடிலுக்கு சற்று நூறு கஜ தூரம் வந்து,  ஓரிடத்தில் சட்டென்று நின்றார்.

“இதோ பார், இங்கே கங்கை” என்றார்.

தோண்டினால், ஒன்பதே அடியில் பெரு வெள்ளம் போல் நீர் சீறிக்கொண்டு வந்தது.

இப்போது பெருங் கிணறு கட்டி விட்டார்கள்.

கண் பட்ட இடத்தில் கார் மேகமும்,  கால் பட்ட இடத்தில் கங்கையும், கை கட்டி நிற்க வந்த “Diviner” அல்லவா  நமது சுவாமிகள்!!

மஹா பெரியவா அருள்வாக்கு : –

தியானம் செய்வது பிறருக்குத் தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மனதுக்குள் தாயாரைச் சதா நினைத்துக் கொண்டிருந்தால் போதும்.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s