14-ரமணர் வாழ்வில் 100 சுவையான நிகழ்ச்சிகள்…


ஒரு பக்தர் உரிமையோடு பகவானிடம், “பகவானே எனக்கு எந்தவிதமான தத்துவார்த்த விளக்கங்களும் தேவையில்லை! எனக்கு ஆதாரத்துடன் உணர்த்த வேண்டும். கடவுள் இருக்கிறாரா? அவரைக் காண்பிக்க முடியுமா?” என்று கேட்க, பகவான் மந்தகாசமாகச் சிரித்துக் கொண்டே மலையைக் காண்பித்து, “இது யார் என்று நினைக்கிறாய் ?” என்றார்.

ஒரு சமயம் பகவான் – “அருணாசலத்தின் ஒவ்வொரு மணல் துகளும் புனிதமானது” என்றார்.

ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ ரமணாய!!

Welcome to Arunachala Live!

Advertisements

One thought on “14-ரமணர் வாழ்வில் 100 சுவையான நிகழ்ச்சிகள்…

  1. அருமை…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s