திரை விமர்சனம் – ஹிந்தி


நான் ஒரு வார இடைவெளியில் பார்த்த இரண்டு சிறந்த ஹிந்திப்படங்களைப் பற்றிய எனது விமர்சனங்களை நீங்கள் கீழ்க்காணும் சுட்டியில் படிக்கலாம்…

இந்த இரண்டு படங்களையும் வாய்ப்புக் கிடைத்தால் தவறாமல் பாருங்கள் எனப் பரிந்துரை செய்கிறேன்.

The_Attacks_of_2611_1

The Attacks of 26/11

Special 26

Advertisements

One thought on “திரை விமர்சனம் – ஹிந்தி

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s