பகவான் ரமணரின் மணிவாசகம்…


Ramanar3

ரமணர் தீட்சை என்று கொடுத்ததில்லை. விளையாட்டுபோல் அவர் சொன்னதெல்லாம் வேதாந்த விளக்கம் ஆகிப் பொலிந்தது.

ரமண பகவான் இயற்றிய பாடல்களை அச்சிட்டு ஒரு புத்தகம் வந்தது. ரமணர் அதை புரட்டிப் பார்த்துக் கொண்டிந்தார். எல்லாம் சரியாகத்தான் அச்சிட்டிருந்தார்கள், ஒன்றைத்தவிர. ஆம்! அவற்றை இயற்றி அருளியது ரமண பகவான் என்பதை அச்சிடத் தவறியிருந்தார்கள். பொறுப்பானவர்கள் பதறி மன்னிப்புக் கேட்டபோது, காருண்ய ரமணர் அந்த புத்தகத்தைச் சுட்டிக்காட்டிச் சொன்ன வாசகம், மணிவாசகம்: அதனால் என்ன? நாமம் ரூபத்தில் கலந்தேவிட்டது!

ரமணர் அண்ணாமலையோடு கலந்தேதான் விட்டார் அல்லவா?

ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ ரமணாயா!

***

Ramanar2

–நன்றி தீபம் (கல்கி வழங்கும் ஆன்மீக மாத இதழ்)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s