காஞ்சி காமாக்ஷியும் மதுரை மீனாக்ஷியும் – நாராயணன் பாலா


இங்கே ஒரு சித்திரம் POST பண்ணியிருக்கேன். மஹாபெரியவாளுடைய சித்திரம். இதை முடித்த பிறகுதான் இதில் என் நண்பர் சுட்டிக்காட்டிய ஒரு சூக்ஷுமம், தானாகவே, என்னையும் அறியாமல் விழுந்திருப்பதைக் கண்டு மெய் சிலிர்த்துப்போனேன்.


அதனால்தான் இதன் தலைப்பு ‘காமாக்ஷியும் மீனாக்ஷியும்’. மஹாபெரியவாளைத் தரிசித்த கோடி கோடி மாந்தர்களில் பலரும் அவரை காஞ்சி காமாக்ஷியாகவே கண்டிருந்தனர்.

மஹபெரியவாளுக்கு எல்லா தெய்வங்களிலேயும், காஞ்சி காமாக்ஷியிடம் ஒரு பக்ஷ பாதம் உண்டு. இதை அவரே சில இடங்களில் கூறியிருக்கிறார். ஒரு முறை ரா.கணபதி அண்ணாவிடம் பேசிக்கொண்டிருக்கையில், “……எனக்கு எல்லா ஸ்வாமிக்குள்ளேயும; அம்பாள்னா தனி முக்கியம்.அந்த அம்பாளே பல ரூபங்களிலே இருக்கறதுலே, காமாக்ஷின்னா தனி முக்கியம்னு ஒரு பக்ஷ பாதம்….” ( ஸ்ரீ ரா.கணபதி எழுதிய ‘மஹாபெரியவாள் விருந்து’ என்ற புத்தகத்தில் பக்கம் 28).

இந்தப் படம் வரைய ஆரம்பிக்கும்போது, அவரை மட்டும் தனியாக வரையாமல் ஒரு கோவில் கோபுரத்தையும் சேர்த்துப் போடுவோமே என்று நினைத்துத்தான் ஆரம்பித்தேன். என்னிடம் நண்பர் கொடுத்த ஸ்ரீ மீனாக்ஷி அம்மன் கோவில் கோபுர ஃபோட்டோ இருந்தது. அதையே வரைந்து விடலாம் என்று முடிவு பண்ணி, வரைந்து முடித்தேன்.

காஞ்சி காமாக்ஷியும் மதுரை மீனாக்ஷியும் ஒரே சித்திரத்தில் சேர்ந்து அமைந்து விட்டது மஹாபெரியவாள் அனுக்ரஹம் அன்றி வேறென்னவாக இருக்க முடியும்?

Advertisements

One thought on “காஞ்சி காமாக்ஷியும் மதுரை மீனாக்ஷியும் – நாராயணன் பாலா

  1. Meenamuthu January 5, 2013 at 4:19 AM Reply

    வணங்கிக்கொள்கிறேன்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s