மயில்கள் பற்றி ரமணர்…


Ramanar3

வேதாந்த விளக்கத்தை, புரியும்படி சொல்வதற்கு கதை உத்தியைப் போல் மிருகங்களையும் பறவைகளையும் கையாண்டார் ரமணபகவான்.

தாய்மையும் தந்தைமையும், குருத்துவமும் ஒருசேர எந்த மகானிடத்தில் மின்னி மிளிர்கிறதோ, அவரே சத்குரு என்கின்றன குருலட்சண நூல்கள்.

ரமணரின் காருண்ய விஸ்தீரணம், அளவுகோல்களுக்கு அப்பாற்பட்டதாய் இருந்தது. மயிலும் மனிதர்களும் என்ற ஸ்தூல வடிவ நிர்ணயங்களைத் தாண்டிப் படர்ந்திருந்தது ரமணரின் கருணைக்கொடி.

Ramanar4

ரமணாசிரமத்தில் உலாவி வந்த மயில்களைப் பற்றி பேச்சு வந்தது. ரமணர் அருளமுதம் வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் போது, ஒரு வெள்ளை மயில் ரமணர் அருகில் வந்து அமர்ந்து கொண்டிருந்தது. ரமணர் சொன்னார்: இந்த வெள்ளை மயிலின் சிறகுகளில் எந்த வண்ணக் கலப்பும் இல்லாமல் எப்படி இருக்கிறது பாருங்கள். சுத்த சத்வ நிலை என்பது இதுபோலத்தான்.”

‘மற்ற மயில்கள்?’ என்று கேள்வியாகப் பார்த்த அன்பர்களை, அன்போடு பார்த்துச் சொன்னார்: மற்ற மயில்கள் மட்டுமென்ன? குஞ்சுகளாய் இருக்கும்போது, அவற்றின் சிறகுகளில் எவ்வித வண்ணமும் இல்லை. பிறகுதான் சேர்கிறது” என்ற காரியக்கார ரமணர், தொடர்ந்து, இதுபோலவே மனமும்! பிறப்பில் எந்த விகாரமும் இல்லாமல் பிறக்கிறோம். பிறகுதான் கர்மங்களும் எண்ணங்களும் சேர்ந்து கொள்கின்றன.”

ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ ரமணாயா!

***

Ramanar2

–நன்றி தீபம் (கல்கி வழங்கும் ஆன்மீக மாத இதழ்)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s