க்ரேஸி மோகன் எழுதிய மார்கழி கீர்த்தனை – இரா.முருகன்


நண்பர் க்ரேஸி மோகன் பகிர்ந்து கொண்ட, அவர் எழுதிய மார்கழி கீர்த்தனை – ராகம் ஹம்ஸத்வனி.

முகவைக் கண்ண முருகனார் ஸ்ரீபகவான் சன்னிதியில் எழுதிய, திருமதி சுலோசனா நடராஜன் இசைப்படுத்தியதை படித்த ஆர்வத்தில் எழுதியது….ராகம்- ஹம்ஸத்வனி தாளம்-ஆதி….

Ramanar3

’’அண்ணா மலைரமண ஆசிரியன் சொன்னாற்போல்
உன்னால் முடியாது உன்முக நாட்டமெனில்
முன்நாள் முருகனார் மூர்த்திமுன் பாடிய,
பண்ணாய் சுலோசனா பாடமாய் செய்ததை,
நன்நாள் மார்கழியில் நாத்தழும்பு ஏறிட
சொன்னால் கிடைக்குமே சாயுஜ்யம் சற்றேனும்
நன்னாய் உறங்கினீர் ,நாட்காலே நீராடி
ஒண்ணாய்க் கலந்தோதி உய்வீர்கள் எம்பாவாய்’’….

Advertisements

One thought on “க்ரேஸி மோகன் எழுதிய மார்கழி கீர்த்தனை – இரா.முருகன்

  1. ரெங்கசுப்ரமணி January 5, 2013 at 5:18 AM Reply

    க்ரேஸி மோகனை ஒரு நகைச்சுவை நாடக ஆசிரியர், துணுக்கு எழுத்தாளர் என்று ஒரு குறுகிய வட்டத்தில் சிக்க வைத்து விட்டார்கள். ஏதோ ஒரு தீபாவளி மலரில் அவரது சிறு கதை ஒன்று வந்திருந்தது. சிறு பத்திரிகையில் வர வேண்டிய கதை, அவ்வயதில் எனக்கு சுத்தமாக புரியவில்லை. ஒருவனுக்கு புரியாமல் எழுதி அவரும் இலக்கியவாதியாகிவிட்டார்.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s