ஸ்ரீவிநாயகர் தியானம்!


புத்தாண்டில் நாம் மேற்கொள்ளவிருக்கும் நல்ல முயற்சிகள் அனைத்தும்,  விக்னங்கள் எதுவும் இன்றி வெற்றிபெற துணை செய்யும் ஸ்ரீவிநாயகர் தியானம் இது. அனுதினமும் இதைப் படித்து, பிள்ளையாரை உள்ளம் உருக வழிபட, சகல காரிய ஸித்தியும் உண்டாகும்.

கஜானனம் சந்த்ரஸமான வர்ணம்
ஸ்வதந்த பாஸாங்குஸ லட்டுகானி
ஹஸ்தைர் ததானம் கமலா ஸனஸ்த்தம்
விக்னேஸ்வரம் நௌமி ஸதா ப்ரஸன்னம்

கருத்து: யானை முகத்தோனும், சந்திரனுக்கு ஒப்பான நிறத்தை உடையவரும், தன்னுடைய தந்தம், பாசம், அங்குசம், லட்டுகம் என்ற பட்சணம் ஆகியவற்றை கைகளில் ஏந்தியவரும், தாமரையாகிய ஆசனத்தில் இருப்பவரும், எப்போதும் அருள் செய்கிறவருமான ஸ்ரீவிநாயகரை வணங்குகிறேன்.

–நன்றி சக்தி விகடன்

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s