சமாதி நிலை எய்திய அட்டைப்பூச்சிகள்…


Ramanar3

ரமணரின் கையில் வந்த கட்டியைக் கண்டு பக்தர்கள் கலங்கி விம்மிய நேரம். அவர்களை தேற்ற பகவான் சொன்னார்: நீங்கள் எல்லாம் இங்கு வந்திருப்பது போலத்தானே, இந்த கட்டியும் வந்திருக்கிறது. இதை போகச் சொல்லி விரட்டலாமா என்ன?

அந்தக் கட்டி, குருதி வழியத் தொடங்கியிருந்ததால், டாக்டர் மூஸ் என்பவர் அட்டைப்பூச்சிகளை அந்தக் கட்டியின் மேல் பொருத்திவிட்டார். அட்டைப் பூச்சிகள் அருளாளர் ரமணரின் குருதியை அன்னையின் பாலென்றே கருதி அதிகம் அருந்திவிட்டதோ என்னவோ, அவற்றை பிரித்து எடுக்க முடியவில்லை. கட்டியின் காயப்பிளவுகளுக்குள் ஒட்டி சிலையாய் கிடந்தன.

ரமணர் அதைப் பார்த்துவிட்டுச் சொன்னார்: பாருங்கள். இந்த அட்டைகளும் ஞானிகளாகி சமாதி நிலையில் முடங்கிவிட்டன.

இந்த உதாசீன மன மகாநிலை பகவானின் திவ்ய சரித்திரத்தில், எல்லா இடங்களிலும் பட்டொளி வீசிப் பரிமளிக்கிறது.

ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ ரமணாயா!

***

Ramanar2

–நன்றி தீபம் (கல்கி வழங்கும் ஆன்மீக மாத இதழ்)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s