துக்கடா – சுஜாதா தேசிகன்


Desikan Narayanan

நண்பர் சுஜாதா தேசிகனின் (இப்போதைய சங்கீத சீசனுக்குப் பொருத்தமான) புதிய சிறுகதை “துக்கடா” இந்த மாத சொல்வனத்தில்…

f-carnatic

2 thoughts on “துக்கடா – சுஜாதா தேசிகன்

  1. R. Jagannathan December 26, 2012 at 6:20 PM Reply

    Based on a true story?! – R. J.

  2. BaalHanuman December 27, 2012 at 2:46 AM Reply

    அன்புள்ள R.J,

    உங்களது இந்தக் கேள்வி எனக்கல்ல. நண்பர் தேசிகனுக்கு என்று புரிகிறது. அவர் உங்களை நேரடியாகத் தொடர்பு கொள்வார்…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s