சாமியா ? ஜாலியா ? – இளையராஜா


ஆனந்திராஜா, மணப்பாறை.
? மிக ஜாலியாக கூலிங்கிளாஸ், பெல்ஸ், பெல்ட் என பந்தாவாகயிருந்த நீங்கள் ஏன் சாமியாராக மாறி விட்டீர்கள் ? எப்போது ?

! ஏன், எப்போது என்ற கேள்வி அவசியமில்லை. அப்போது ஜாலியாக இருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது. ஜாலியாக இருந்தேன். இப்போது சாமியாக இருக்கத் தோன்றுகிறது. சாமியாக இருக்கிறேன். இரண்டிலும் மகிழ்ச்சிதான் பிரதானமாக இருக்கிறது.

ஏன் சாமியாக இருந்தாலும், இப்போதும் ஜாலியாகத்தான் இருக்கிறேன். சாமியார் என்றாலே ஜாலிதானே 🙂 நீங்கள் போஸ்டரெல்லாம் பார்ப்பதில்லையா ?

எஸ்.மோகன், கோவில்பட்டி.
? நீங்கள் துறவி போல் தோற்றமளிப்பது ஏன் ?

! துறவி போல் தோற்றமளிக்கிறேனே தவிர, நான் இன்னும் சம்சாரிதான். எனக்கு ஒரு இசைக்குடும்பமே இருக்கிறது. என் வாத்தியக் கலைஞர்கள் இருக்கிறார்கள். என் பாடகர்கள் இருக்கிறார்கள். அதைப் பதிவு செய்கிற இஞ்சினியர்கள் இருக்கிறார்கள். எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக என் ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள். இவர்கள் எல்லாம் என் குடும்பம் தானே. துறவி என்றால் முற்றும் துறக்க வேண்டும். ஆனால் நான் துறக்கவில்லை. கிருஷ்ணனாக இருந்தாலும் அவனைச் சுற்றி ஒரு குடும்பம் இருக்கிறது. ராமனாக இருந்தாலும் அவனுக்கும் ஒரு குடும்பம் இருக்கிறது. அப்படி நான் இன்னும் ஒரு சம்சாரிதான். துறவி மாதிரி தோற்றம் அளிக்கிறேன் என்று சொன்னீர்களே அதுதான் சரி.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s