திருவண்ணாமலையைப் பற்றி இளையராஜா…


எஸ்.கந்தசாமி, திருச்செந்தூர்.
? திருவண்ணாமலையைப் பற்றி ?

! திருவண்ணாமலை வெறும் மலை இல்லைய்யா. அதுதான் சிவ பெருமானே. பகவான் ரமணரே. ரமணர் ஆத்மா தேக நீக்கம் ஏற்பட்டபோது ஒளி வடிவாகி அந்த மலையில் கலந்து விட்டார். அதனால் வெறும் கல்லாலும் மண்ணாலும் ஆனதல்ல. சிவ பெருமானே மலை வடிவாகியிருக்கிறார் என்றுதான் அர்த்தம். பிரம்மா, விஷ்ணு இருவரின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க தன்னை குறுக்கிக்கொண்டு மலையாக மாறி பூமியில் எழுந்தருளியிருக்கிறார். அந்த மலையில் பகவான் ரமணரே ஜோதியாகக் கலந்து விட்டார். அதனால் நாம் பார்ப்பது ரமணரே, சிவபெருமானே அன்றி மலை அல்ல.

ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ ரமணாயா!

***

மேலிருந்து…

அடி அண்ணாமலையில் இருந்து…

–படங்கள் நன்றி உண்மையைத் தேடி…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s