இந்த வார குங்குமத்தில் என்னுடைய இன்னொரு சிறுகதை – சுஜாதா தேசிகன்


Desikan Narayanan

இந்த வார குங்குமத்தில் என்னுடைய இன்னொரு சிறுகதை ‘பெருங்காயம்’ வந்திருக்கிறது.

Advertisements

4 thoughts on “இந்த வார குங்குமத்தில் என்னுடைய இன்னொரு சிறுகதை – சுஜாதா தேசிகன்

 1. வாழ்த்துக்கள்…

 2. R. Jagannathan November 22, 2012 at 12:56 PM Reply

  Read the story just today (though I bought the book 3 or 4 days back, couldn’t open it !). Seems Desikan has studiously avoided ‘Sujatha’ style lest he will be accused as copy-cat!

  There is no clear explanation for the Iyengar from the US trying to buy his grand father’s house. Even the father had not asked for it when he stayed with the son for 2 months prior to death. The family had not visited the place for long. No sentimental attachment is provided. Well, the Muslim neighbour’s question at the end of the story is very straight forward.

  Question: The Muslim man and his brother bought the houses in the ‘agraharam’ (I presume – as the hero is an Iyengar). Where were they living earlier?

  – R. J.

 3. BaalHanuman November 23, 2012 at 1:30 AM Reply

  நன்றி R.J.

  உங்கள் கேள்விகளுக்கான பதில்களோடு சுஜாதா தேசிகன் உங்களை நேரடியாக தொடர்பு கொள்வார்…

 4. R. Jagannathan November 23, 2012 at 10:54 AM Reply

  ஸ்ரீ தேசிகன் எனக்கு நேரடியாக மெய்ல் அனுப்பியிருக்கிறார். மிக்க நன்றி. – ஜெ.

  (I use a desk top and also a lap top. The lap top is provided by Google for use with cloud computing with no softwares loaded in it / no hard disk. I use it for internet browsing. I don’t know how to download and keep the NHM Writer in this for Tamil font. That’s why many of my recent comments are in English! Can you advise? – R. J.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s