5-கம்பராமாயணம் – சுஜாதா


இதன் முந்தைய பகுதி…

கம்பனின் கருத்துக்களுக்கெல்லாம் மகுடம் வைத்தது போல் அவன் கண்ட யுடோப்பியா என்பேன். எல்லாருக்கும் ஒரு ஆதர்ச தேசம் உண்டு. ஒரு யுடோப்பியா, ஒரு எல்டெராடோ. நவீன விஞ்ஞானக் கதை எழுத்தாளர்களுக்கும் அவரவர் பார்வையில் ஆதர்ச தேசத்தின் மிக விஸ்தாரமான வர்ணனை இந்தப் பால காண்டத்தில் இருக்கிறது. வாங்கிப் படித்துப் பாருங்கள்.

சலுகை விலையில் கிடைக்கிறது. வாங்குபவர்களுக்கு சகல சௌபாக்கியங்களும் வாகன சௌகர்யங்களும் வடக்கு திசையிலிருந்து நற்செய்தியும் தனலாபமும் கிடைக்கும்.

ஆற்றுப் படலத்திலும், நகரப் படலத்திலும் கோசல நாடும், அயோத்யா நகரும் எந்த வகையில் சிறந்து இருந்தன என்று சொல்கிறார்.

“ஆலவாய்க் கரும்பின் தேனும்
அரிதலைப் பாளைத் தேனும்
சோலைகீழ் கனியின் தேனும்
தொடைகிழி இறாலின் தேனும்
மாலைவாய் உகுத்த தேனும்
வரம்பு இகந்து ஓடி வங்க
வேலைவாய் மடுப்ப
உண்டு மீன் எலாம் களிக்கும் மாதோ”

என்று அக்காலத்து அயோத்தியில் தேன் பாய்ந்தது என்கிறார்.

இந்த நாட்களில் ரத்தம் பாய்கிறதை அவர் எதிர்பார்த்திருந்தால் ?

கோசல நாட்டை வர்ணிக்கும்போது கம்பர்,

வண்மை இல்லை, ஓர் வறுமை இன்மையால்;
திண்மை இல்லை, ஓர் செறுநீர் இன்மையால்;
உண்மை இல்லை, பொய் உரையிலாமையால்;
ஒண்மை இல்லை, பல் கேள்வி மேவலால்

(கம்ப ராமாயணம் 1 . 2 . 53 )

என்று கூறுகிறார். கோசல நாட்டில் கொடுப்பவர்களுக்கு கௌரவம் இல்லை என்று கூறுகிறார்.ஏன் ? கை நீட்டுபவர்களே இல்லை; கை நீட்டுபவர்கள் இருந்தால்தானே கொடுப்பவர்களுக்குப் பெருமை. உண்மைக்குக் கௌரவம் இல்லை.எல்லாரும் சத்திய சந்தர்கள். பண்டிதர்களுக்கும் கௌரவம் இல்லை; எல்லாரும் வித்வான்களாக இருக்கிறார்கள். பலத்துக்கு கௌரவம் இல்லை. எல்லாரும் பலவான்களாக இருக்கிறார்கள்.

கம்பர் இதையே இன்று வேறு விதமாக,

கடைகள் இல்லை ரேஷன் கார்டிலாமையால்,
விடைகள் இல்லை ஓர் வினாவிலாமையால்,
லஞ்சமில்லை ஓர் துரோகமின்மையால்,
லஞ்சமில்லை அரிசிப் பஞ்சமின்மையால்,
இச்சையில்லை ஓர் காமமின்மையால்,
பிச்சையில்லை எழ்மையின்மையால்,
வாயில் இல்லை குறுக்கு வழி இலாமையால்,
கோயில் இல்லை பாபர் மசூதி இலாமையால்”

என்று எழுத விரும்பியிருப்பார். நன்றி. வணக்கம்.

–முற்றும்.

கட்டுரைகள் எழுதுவது எனக்கு எப்போதும் பிடித்த விஷயம். கட்டுரைகளில் தான் வெளிப்படையாக எழுத்தையும் மற்ற விஷயங்களையும் பற்றி வெளிவாக கருத்துச் சொல்ல முடிகிறது. இருந்தும் மக்கள் கட்டுரைகளை விட கதைகளை விரும்பி நாடுவது கொஞ்சம் சோகமே. அதற்குக் காரணம் கட்டுரைகளை பலர் கடினமாக எழுதும் பழக்கம் இன்றும் நிலவுகிறது.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s